• pagebanner

ทัวร์โรงงาน

01

การเลือกวัสดุ

02

วัตถุดิบ

03

การหมุน

04

การทอผ้า

05

การพิมพ์และการย้อมสี

06

ครอบตัด

07

เย็บ

08

การพิมพ์

09

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

10

การตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์

11

จัดส่ง