• pagebanner

วิดีโอ บริษัท

เข้าร่วมในงานแคนตันแฟร์

การฝึกอบรมผู้บริหารพนักงาน

การอบแห้งแบบมัดย้อม

การพิมพ์การถ่ายโอนแบบวงกลม 1

การพิมพ์การถ่ายโอนแบบวงกลม 2

เวิร์กชอปลายน้ำ

การพิมพ์สีปฏิกิริยา 1

การพิมพ์สีปฏิกิริยา 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเย็บปักถักร้อย